Omslag Matt 500En guide till Matteusevangeliet

Den tionde delen av Bibelguiden är släppt! En guide till Matteusevangeliet av Daniel Hjort. Boken beskrivs så här av Kjell O. Lejon:

”Vi möter här en aktuell, välformulerad, informativ, medryckande och intresseväckande kommentartext, präglad av stor exegetisk sakkunskap och ett respektfullt hållningssätt till evangelietexten. Kommentarvandringen vägleds av välartikulerade rubriker och avsnitten följs kontinuerligt av personligt ställda frågor till läsaren. Läs, lär och väx – som människa och kristen!”

Du kan bläddra i ett smakprov direkt på skärmen här.
Du kan även ladda ner en pdf här..


hjort releaseReleasefest för tionde delen

Nu är del tio i Bibelguiden släppt och i Örkelljunga var det stor fest när Daniel Hjort bjöd in till release. Daniel föreläste om Matteusevangliets genre, författare och upplägg och efteråt gavs plats åt boksignering och en stor buffé med festmat.

Vi tackar Daniel för allt jobb med att få fram en förträfflig Bibelguide och ber om att den ska bli till välsignelse för många läsare. 

Beställ ditt eget exemplar av boken här.


9 första

Serien är en hjälp för den som vill utveckla sin relation till Bibeln – till djupare förståelse för vad texten betydde för de ursprungliga mottagarna och djupare efterföljelse i det egna livet. Utformningen med korta kärnfulla kapitel och ett omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning. Seriens författarskara utgörs av unga ledare inom den svenska kristenheten.

bi endalav   |   Box 1211, 75142  Uppsala   |   tel. 018 - 69 67 84   |   mail: info@bibelnidag.org