En guide till Johannesbreven och Judasbrevet

Den nionde delen av Bibelguiden släpps inom ett par dagar – En guide till Johannesbreven och Judasbrevet av Jens Wallin. Boken beskrivs så här av Anders Sjöberg:

”Litteratur som på ett positivt, lättläst och livsberikande sätt hjälper människor in i det bibliska budskapet, är det brist på idag. Därför är denna bok av Jens Wallin ett mycket välkommet bidrag. Han vandrar på ett intressant sätt igenom Johannesbreven, där Johannes lyfter fram att tron på Jesus har såväl en andlig, social som moralisk dimension. Det är därför en glädje att få rekommendera Jens guide till dig som bibelläsare i Sverige. Han lyckas nämligen förmedla, tillämpa och väcka till reflektion på alla tre områdena.”

Du kan bläddra i ett smakprov direkt på skärmen här.
Du kan även ladda ner en pdf här.


Festligt när En guide till Johannesbreven och Judasbrevet släpptes

release

Den 22 april släpptes Jens Wallins guide med festligheter på Johannelunds teologiska högskola i Uppsala. Boksläppet skedde till tillsammans med EFS och SALT Mittsveriges årskonferens och det var cirka 130 personer som deltog.

Det är en stor glädje att se alla nio böcker på ett bokbod samtidigt och se hur långt serien har kommit. 2022 beräknas den sista boken släppas och då har alla böcker i Nya testementet täckts in av en guide. Nästa bok som släpps är En guide till Matteusevangeliet av Daniel Hjort och den kommer i november 2017. 


9 första

Serien är en hjälp för den som vill utveckla sin relation till Bibeln – till djupare förståelse för vad texten betydde för de ursprungliga mottagarna och djupare efterföljelse i det egna livet. Utformningen med korta kärnfulla kapitel och ett omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning. Seriens författarskara utgörs av unga ledare inom den svenska kristenheten.

bi endalav   |   Box 1211, 75142  Uppsala   |   tel. 018 - 69 67 84   |   mail: info@bibelnidag.org