Vi hjälper dig att se hela den stora berättelsen i Bibeln!

Möt hela Bibeln i ett levande och oförglömligt koncept som ger dig kunskap för livet.

Boka en vandringJag vill veta mer

Vad är det?

Ett roligt sätt att lära!

Vi använder en teknik att lära in nyckelord och fakta så att du har en chans att komma ihåg det viktigaste. På så sätt kan du alltid ha med dig en översikt som gör det möjligt att placera in det du hör i predikningar och bibelstudier eller läser i den andakt där det hör hemma i den bibliska historien. Grunderna för seminariet skapades av några elever på en teologisk högskola i USA på 1970-talet. Sedan dessa har seminariet sprids till olika länder och olika språkgrupper. Till Sverige kom seminariet i slutet av 1980-talet och har sedan erbjudits till församlingar, bibelskolor, konfirmandgrupper och teologiskaseminarier. Vill du veta mer kan du alltid prata med din instruktör eller kontakta vårt kontor.

 

Maria Halvarsson klasslärare

Man fick en röd tråd från början till slut i det historiska perspektivet och religionen fick man på köpet. Man hann aldrig nicka till.

Helen

“Det var otroligt att få en sådan bra överblick över hela GT. Vädigt bra kombination med berättelser och nyckelord att knyta upp det med. Gester, rörelser o ord att gå igenom hela GT på väldigt kort tid, och med hjälp av det komma ihåg. Stort tack!”

Carl Sjögren, kyrkoherde i Ulricehamn

“Bibelns dag i januari 2011 firades gemensamt för alla kyrkor i Ulricehamn under stor uppslutning med en mäktig ekumenisk manifestation där Bibeln stod i centrum. Vår guide  ledde vandringen genom de historiska böckerna i Gamla Testamentet på ett snillrikt pedagogiskt och djupt själavårdande sätt. Vi tackar Gud för att Vandra genom Bibeln finns också i vårt land och kan varmt rekommendera fler församlingar att samlas kring Bibeln så som vi gjorde här i Ulricehamn.”

Mona-Liz Hedren-Jonsson SVA-lärare

Helt fantastiskt att som lärare få ta del av denna spännande och intressanta resa genom GT. Man får följa nyckelpersonerna i GT fram till vår tideräknings början. Instruktören knyter an sin historia med drama, minnesbilder och begrepp för att få oss att lättare komma ihåg. Detta gör han på ett väl genomfört och pedagogiskt sätt. Fördelen med detta är att vi som lärare ochså kan ta med denna pedagogik till våra klasser. Man förstår även dagens konflikter i Israel bättre när man fått den här bakgrunden.

Boka

Boka en vandring för ditt sammanhang.

Om

Mer om Vandra genom Bibeln

3 olika seminarier

Vandra genom Gamla testamentet (3 timmar)

Vandra genom Gamla testamentet med extramaterial, t ex en kreativ genomgång av alla profetböcker (upp till 6 timmar, beroende på vad som läggs till).

Vandra genom Nya testamentet och de 400 tysta åren (5 timmar)

Historia

Grunderna för seminariet skapades av några elever på en teologisk högskola i USA på 1970-talet. Sedan dessa har seminariet sprids till olika länder och olika språkgrupper. Till Sverige kom seminariet i slutet av 1980-talet och har sedan erbjudits till församlingar, bibelskolor, konfirmandgrupper och teologiskaseminarier.

2020 genomfördes en omfattande revidering av konceptet och det nya konceptet lanserades under 2021. 

Personer, platser och årtal

  • Alla viktiga personer
  • Alla viktiga platser
  • All viktig kronologi
  • All viktig geografi
  • Alla viktiga förflyttningar
  • Nyckelord till alla bibelböckerna

Och allt detta på ett sådant sätt att du kommer ihåg det

Alla sinnen engageras

I vandra genom Bibeln-seminariet engageras alla sinnen. Med rörelser, ordlekar, associationer och andra inlärningstekniker lär sig deltagarna Gamla eller Nya Testamentet – bit för bit.

Ett studium för hela familjen

Bibeldagen passar alltså utmärkt för en församlingsdag eller helg. För konfirmander och ungdomar är det en fantastisk möjlighet att på en kort tid skaffa sig ett grepp om Gamla eller Nya Testamentet och få ett intresse för Bibelns innehåll.

Allt på en enda dag

Seminarierna är upplagda på 3-6 aktiva timmar. Vi kan lägga upp det som en heldag eller dela upp det på två dagar.

Ju fler ju roligare

Det är svårt att genomföra seminarierna fullt ut om man är färre än 40 personer. Ett utmärkt tillfälle att bjuda in andra församlingar och deras konfirmandgrupper.

Presenterats av Bibeln idag

Vandra genom Bibeln har under flera år arbetat med bibelundervisning för studenter och vuxna. Tillsammans med Bibeln idag, vill vi gemensamt arbeta för en ökad bibelförståelse och bibelläsande i vårt land. 

Det praktiska

Vad behövs för att det ska fungera?

Praktiskt information om en vandring

Vandringarna genomförs med fördel i församlingen och vi brukar lägga upp efter diskussion med er som församling. 

Material som behövs

  • Mygga för ljudförstärkning (hand-mick är inte bra för en vandring). I vissa fall kan det lösas utan ljudförstärkning men det beror på gruppens storlek och på lokalens akustik.
  • Pennor till deltagare som inte har med egen
  • Projektor och duk.

Krav på lokalen

Rummet möblerat som biosittning (mittgång, utan bord). Det är bra om det inte är för trångt mellan raderna så att deltagarna kan ställa sig upp för de moment där de deltar. Det behöver inte finnas rum för större draman. Kyrksalar fungerar i många fall bra, även äldre kyrkor kan fungera.

Kostnader

Vad kostar det att boka en vandring?

Kostnaden är densamma om ni bokar för en liten eller stor grupp. Vi rekommenderar något större grupper för att det ska bli en bra dynamik i rummet. 

Planering

Schema för en dag

Schemat för en vandring läggs upp tillsammans med församlingen, nedan kan du se ett par exempel på upplägg. Tänk på att tiderna för servering behöver justeras om lunch sker i annan lokal som det är en längre förflyttning till.

Korta varianten, längre pass
09.00 Samling, uppstart, välkommen och information om dagen.
09.15 Vandringen börjar (pass 1)
10.45 Bensträckare
11.00 Pass 2
12.30 Slut

Korta varianten, senare start och kortare pass
10.00 Samling, uppstart, välkommen och information om dagen.
10.15 Vandringen börjar (pass 1)
11.15 Bensträckare
11.30 Pass 2
12.00 Lunch
13.00 Pass 3 
14.00 Bensträckare
14.15 Pass 4
14.45 Slut

Långa varianten
Att ha mycket avklarat före lunch är en fördel.

09.00 Samling, uppstart, välkommen och information om dagen.
09.15 Vandringen börjar (pass 1)
10.45 Bensträckare
11.00 Pass 2
12.30 Lunch
13.30 Pass 3
15.00 Fika
15.30 Pass 4 (Profeterna)
16.30 Slut för dagen