Böckerna

En guide till

Nedan ser du alla böcker som är utgivna i serien så långt.

En guide till Andra Korinthierbrevet

Författare: Marin Helgesson

”Jag vill å det varmaste rekommendera Martin Helgessons guide till Andra Korinthierbrevet. Denna bok var faktiskt en ren njutning att ta del av!  Bibeltexten lyfts fram på ett sakligt och djupt inspirerande sätt på samma gång.”

Hans Weichbrodt, präst i Svenska kyrkan och inspiratör i Oasrörelsen

Du kan bläddra i ett smakprov direkt på skärmen här.
Du kan även ladda ner en pdf här.

En guide till Hebreerbrevet

Författare: Hans Dahlén

”Dahlén har skrivit en mycket rik guide till Hebreerbrevet. Här binds Gamla och Nya testamentet samman med vår egen tid. Boken fördjupar läsarens förståelse av Bibelns budskap och den visar hur dessa texter fortsatt bär på ett viktigt och utmanande budskap. Läs, begrunda och samtala!”

Roland Spjuth, lektor vid Akademi för Ledarskap och Teologi

Du kan bläddra i ett smakprov direkt på skärmen här.
Du kan även ladda ner en pdf här.

En guide till Markusevangeliet

Författare: Johannes Sköldengen

”En guide till Markusevangeliet väcker lusten att upptäcka mer av livet tillsammans med Jesus. Johannes Sköldengens uppmärksamma blick på de små detaljernas och de anonyma personernas betydelse i det stora sammanhanget inbjuder till överraskningar. Genom fyndiga exempel från nutiden involverar han läsaren i glädjen över att Guds rike är på G.”

Karin Johannesson, Biskop i Uppsala stift, Svenska kyrkan

Du kan bläddra i ett smakprov direkt på skärmen här.
Du kan även ladda ner en pdf här.

En guide till 1 & 2 Timotheosbrevet och Titusbrevet

Författare: Victoria Vasquez

”En bra guide tar dig till platser du inte hittat till annars och hjälper dig att upptäcka detaljer som det är lätt att gå förbi. Victoria Vasquez ger en utmärkt
sådan guide som lotsar oss genom några av Paulus brev. Genom ett lockande berättande väcks en längtan efter att veta mer, förstå samband och leva sig in i texten. Frågorna efter varje kapitel skapar utrymme för reflektion och eftertanke som gör att ordet blir både lära och liv.”

Marcus Ardenfors, Föreståndare – Pingst Jönköping

Du kan bläddra i ett smakprov direkt på skärmen här.
Du kan även ladda ner en pdf här.

En guide till 1 & 2 Thessalonikerbrevet

Författare: Hanna Simonsson

”Hanna Simonsson guide till Thessalonikerbreven är både uppmuntrande och uppbygglig läsning. Författaren blandar humor, roliga händelser och personliga anekdoter med analyser av grundtexten och djupare reflektioner. Hannas guide kommer bli till glädje och inspiration inte bara för ungdomar utan för alla som vill fördjupa sig i Bibeln.”

Mattias Nordström, präst i S:ta Clara kyrka
Ruth Nordström, chefsjurist och entreprenör

Du kan bläddra i ett smakprov direkt på skärmen här.
Du kan även ladda ner en pdf här.

En guide till Johannesevangeliet

Författare: Ludvig Nyman

”I sin bibelguide till Johannesevangeliet har Ludvig Nyman gett oss en samtidigt enkel och djuplodande vägledning genom evangeliet. Hans iakttagelser är oftast träffande, och de medföljande frågorna är en god hjälp att tänka vidare. Allt för att möta den Jesus som är evangeliets huvudperson.”

LarsOlov Eriksson, docent, bibellärare

Du kan bläddra i ett smakprov direkt på skärmen här.
Du kan även ladda ner en pdf här.

En guide till Filipperbrevet

Författare: Jonas Nordén

“Filipperbrevet är ett uppmuntrande och inspirerande brev. Med denna bok får du hjälp att omsätta den inspirationen in i ditt eget liv. Författaren Jonas Nordén är en person med analytikerns och skribentens gåva. Men främst är han förkunnaren som vill hjälpa dig till en fördjupad glädje i din relation till Jesus; en glädje som Gud vill lägga ner i ditt liv oavsett vad som just nu omger dig. Du ska vara tacksam att du fått denna bok i din hand. Börja läs! Gud vill tala till dig.”

Anders Sjöberg, Författare, lärare, präst, reseledare och trubadur

Du kan bläddra i ett smakprov direkt på skärmen här.
Du kan även ladda ner en pdf här.

En guide till Apostlagärningarna

Författare: Anna Enberg

“En guide till Apostlagärningarna lyser författarens egna historiska intresse igenom på ett positivt sätt. Anna Enbergs gedigna bakgrundsarbete till Apostlagärningarna är en mycket bra hjälp för att förstå och kunna tillgodogöra sig texten. Författaren har spännande ingångar i sin förklarande beskrivning till varje stycke. Som läsare möter du Apostlagärningarna på ett nytt och spännande sätt!”

Lennarth Hambre, Pastor och ledarskapskonsult

Du kan bläddra i ett smakprov direkt på skärmen här.
Du kan även ladda ner en pdf här.

En guide till Matteusevangeliet

Författare: Daniel Hjort

”Vi möter här en aktuell, välformulerad, informativ, medryckande och intresseväckande kommentartext, präglad av stor exegetisk sakkunskap och ett respektfullt hållningssätt till evangelietexten. Kommentarvandringen vägleds av välartikulerade rubriker och avsnitten följs kontinuerligt av personligt ställda frågor till läsaren. Läs, lär och väx – som människa och kristen!”

Kjell O. Lejon, Professor i religionsvetenskap vid Linköpings universitet och högskolerektor vid Johannelunds Teologiska Högskola

Du kan bläddra i ett smakprov direkt på skärmen här.
Du kan även ladda ner en pdf här.

En guide till Johannesbreven och Judasbrevet

Författare: Jens Wallin

”Litteratur som på ett positivt, lättläst och livsberikande sätt hjälper människor in i det bibliska budskapet, är det brist på idag. Därför är denna bok av Jens Wallin ett mycket välkommet bidrag. Han vandrar på ett intressant sätt igenom Johannesbreven, där Johannes lyfter fram att tron på Jesus har såväl en andlig, social som moralisk dimension. Det är därför en glädje att få rekommendera Jens guide till dig som bibelläsare i Sverige. Han lyckas nämligen förmedla, tillämpa och väcka till reflektion på alla tre områdena.”

Anders Sjöberg, bibellärare, författare och reseledare

Du kan bläddra i ett smakprov direkt på skärmen här.
Du kan även ladda ner en pdf här.

En guide till Romarbrevet

Författare: Olof Edsinger

”Att läsa Romarbrevet kan liknas vid att vandra genom ett landskap med natursköna stigar och hisnande vyer men också med en del snåriga och svårtillgängliga passager. I den här guiden lyckas Olof Edsinger med såväl att ta oss upp på höjderna som att leda oss genom snårskogen. Jag kan varmt rekommendera Olof som din vägvisare!”

Mikael Tellbe, docent i Nya testamentet och lektor vid Örebro Teologiska Högskola

Du kan bläddra i ett smakprov direkt på skärmen här.
Du kan även ladda ner en pdf här.

En guide till Kolosserbrevet och Filemonbrevet

Författare: Johannes Imberg

”Jag vill å det varmaste rekommendera Johannes Imbergs förnämliga guide till Kolosserbrevet och Filemonbrevet. Författaren lyfter förtjänstfullt fram bibeltexten genom upplysande förklaringar av ett antal enskilda ord från den grekiska grundtexten samt angelägna och relevanta teman. En extra krydda är även de stimulerande och kreativa bilder som författaren själv bidrar med.”

Hans Weichbrodt, präst i Svenska kyrkan och inspiratör i Oasrörelsen

Du kan bläddra i ett smakprov direkt på skärmen här.
Du kan även ladda ner en pdf här.

En guide till Jakobsbrevet

Författare: Nathalie och Per-Erik Aronsson

“Jag är imponerad av författarnas förmåga att formulera sig enkelt, på samma gång djupt uppbyggligt och texttroget. Deras tillgängliga sätt att skriva, tillsammans med ett nutida bildspråk, gör boken lockande att läsa själv och mycket lämplig att sprida till andra. Denna bok ger näring åt min kristna tro!”

Berit Simonsson, Teol. kand. Inspiratör i Oasrörelsen

Du kan bläddra i ett smakprov direkt på skärmen här.
Du kan även ladda ner en pdf här

En guide till Första Korinthierbrevet

Författare: Linnéa Åberg

“Ibland beskrivs urkyrkan som näst intill perfekt — som de som hade koll, trodde och levde som riktiga kristna. När man hör sådant är det bra att läsa Första Korinthierbrevet. De kristna i Korinth behövde hjälp med det mesta: synen på andlighet, sex, enhet, karismatik och hopp. Med goda bilder, värme och respekt för både texten och oss läsare är Linnéa Åberg en alldeles utmärkt lots i läsningen av Paulus fantastiska text.”

Fredrik Lignell, Pastor i Ryttargårdskyrkan, Linköping.

Du kan bläddra i ett smakprov direkt på skärmen här.
Du kan även ladda ner en pdf här.

En guide till Galaterbrevet

Författare: Martin Wärnelid

“Om man vill få någon som tvivlar på att Bibeln har relevans för så kallade moderna människor att ändra uppfattning är det en god idé att utmana personen att läsa Martin Wärnelids guide till Galaterbrevet. Välfunna paralleller till företeelser i vår samtid och klargörande analys av texten öppnar för fortsatt reflektion på egen hand eller i studiegrupper.”

Elisabeth Sandlund, Opinionsredaktör Dagen.

Du kan bläddra i ett smakprov direkt på skärmen här.
Du kan även ladda ner en pdf här.

En guide till Första och Andra Petrusbrevet

Författare: Johanna Larsdal (tidigare Dahl) 

“Petrusbreven är fascinerande läsning för att förstå en kristen människas situation i en kultur och miljö som inte delar kristna värderingar. Breven är gamla men livet är sig likt. I Johannas trygga sällskap får vi göra trons resa tillsammans. Detta är god läsning och god vägledning för tron och hoppet.” 

LarsOlov Eriksson, docent, högskolelektor vid Johannelunds teologiska högskola.

Du kan bläddra i ett smakprov direkt på skärmen här.
Du kan även ladda ner en pdf här.

En guide till Uppenbarelseboken

Författare: Reine Toth

“Vem har inte gått vilse i Uppenbarelseboken? Märkliga syner, symboler och siffror – för att inte tala om de många tolkningarna. Kanske inte så konstigt att många bibelläsare förpassat Uppenbarelseboken till avdelningen ’Glömda böcker’. Men min övertygelse är att Uppenbarelseboken behöver återerövras som ett levande tilltal från Gud. Reine Toths lättillgängliga och sunda guide kan förhoppningsvis bidra till detta.”

Mikael Tellbe, Docent i Nya testamentet, lektor vid Örebro Teologiska Högskola och pastor inom Evangeliska Frikyrkan (EFK).

Du kan bläddra i ett smakprov direkt på skärmen här.
Du kan även ladda ner en pdf här.

En guide till Efesierbrevet

Författare: Martin Fredh (tidigare Lennartsson)

“En bra bibelguide kännetecknas av att den leder in läsaren i själva texten,öppnar, ställer frågor och ger hjälp. Det är ju det egna mötet med bibelordet som är poängen. Martin har en kärlek och närhet till texten och guidar läsaren på ett fint och kunnigt sätt in i centrum. Tag och läs!”

Carl Magnus Adrian, kyrkoherde i S:t Pauli församling, Göteborg.

Du kan bläddra i ett smakprov direkt på skärmen här.
Du kan även ladda ner en pdf här.