Artikeln innehåller tips kopplade till materialet Resan genom Bibeln. Många tips fungerar utmärkt även utan.

Vem kan bli en bibelkompis?

Är du …

 • Förälder
 • En annan familjemedlem
 • Far- eller morförälder
 • En gammal god vän
 • Ledare i en barngrupp
 • Barn- eller ungdomsledare
 • Ledare inom kyrkan
 • Lärare
 • En äldre gymnasieelev eller högskolestudent
 • En person som är intresserad av Bibeln
 • En person vill att andra ska bli intresserade av Bibeln

… då passar du som bibelkompis på Den resan genom Bibeln!

Det vi menar med bibelkompis är en person som går tillsammans med någon annan, en kompis som ”vandrar” tillsammans med någon, låter den andra berätta sin historia, och hjälper dem med det som hon/han inte förstår så att hon/han kan hitta sina egna svar.
Det är ett möte som kan ske ansikte mot ansikte om bibelkompisen och barnet sitter tillsammans och läser Bibeln. Men det kan lika gärna ske över telefon, via sms, mejl, videosamtal, chat på datorn – eller som en brevväxling. Du kanske hellre vill kalla dig för en guide, mentor, vän eller någonting helt annat, men det viktiga är styrkan i relationen mellan barnet och den vuxne och att ni upptäcker det Gud vill visa er och säga till er tillsammans.

Underbara är dina lagbud,
därför lyder jag dem.
När dina ord öppnar sig ger de ljus,
åt de oerfarna ger de förstånd.
Jag lyssnar begärligt, med öppen mun,
ty jag längtar efter dina bud.
Vänd dig till mig och visa mig nåd,
som du gör med dem som älskar ditt namn.
Ps 119:129–132 (B2000)

Innehåll

Trygghet för barnen

Vad är Bibelkompisens roll?

10 tips för dig

Hur fungerar Resan genom Bibeln?

Få ut det mesta av …

… bilderna

… din egen historia

… frågor och svar

… avslutningen

Hur skapar jag en regelbunden bibeltid?

Hur kan jag förstår Bibeln bättre?

Hur kan jag hjälpa ett barn att förstå Bibeln bättre?

Hur vet jag vad som är rätt svar?

Bön för mitt barn

TRYGGHET FÖR BARNEN

Om du går med på att bara bibelkompis till ett barn som du inte är förälder eller har en föräldraliknande relation till behöver du komma ihåg att du är i en förtroendesituation som fortsätter utanför de stunder då ni träffas. Tyvärr kan i dag en vuxen persons engagemang i barn verka misstänkt. Det är mycket viktigt att era träffar sker under integritet och respekt, så att både barnet och bibelkompisen kan vara trygga och så att den värdefulla vägledningen verkligen får ske.

Var öppen med vad ni gör och gör aldrig någonting hemligt, privat eller enskilt.

Respektera barnets föräldrar och gör aldrig någonting som undergräver deras roll eller auktoritet.

All kommunikation eller direktkontakt med barnet måste kännetecknas av transparens och integritet och måste ske inom ramen för de lagar och regler som gäller i ditt land och/eller i din kyrka när det gäller trygghet och säkerhet för barn.

VAD ÄR BIBELKOMPISENS ROLL?

Vän, ledare, guide, lyssnare, uppmuntrare, lärare, domare, rådgivare, samtalspartner, trygghets- och energikälla, mentor, tränare, belönare, tolk och översättare. Ja, vi behöver nog alla de och ännu fler när vi läser Bibeln tillsammans med barn. Men oroa dig inte – om vi själva lever Guds Ord är vi troligen redan det mesta av dem utan att vi ens försöker.

I den Resan genom Bibeln är bibelkompisens roll att:

 • Läsa samma bibeltexter som barnet läser samtidigt
 • Dela gemensamma gudsupplevelser genom bibelläsningen
 • Upptäcka beröringspunkter mellan bibeltexterna och vardagslivet
 • Vara beredd att samtala om frågor och undervisning som dyker upp
 • Hålla en regelbunden kontakt med barnet
 • Ge stöd och uppmuntran när det behövs
 • Uppmuntra barnet att skapa en regelbunden vana att läsa Bibeln
 • Vara öppen, sårbar, ärlig och ”på riktigt”
 • Informera och involvera barnets föräldrar eller vårdnadshavare så mycket du kan (om du inte gör detta med ditt eget barn)

Längs vägen och genom den här processen an bibelkompisen upptäcka att hon/han:

 • Förändras personligen av det Gud uppenbarar i sitt ord
 • Utvecklar en livslång kärlek till och respekt för Guds Ord
 • Utvecklar sin egen förmåga att bemöta Bibeln på ett moget sätt

Kom ihåg att barnen gör som vi gör, inte som vi säger – även när det gäller Bibeln.
När ett barn och en vuxen är tillsammans är det allra viktigaste att Bibelns budskap levs ut av den som barnet är tillsammans med.
”Oavsett hur mycket man pratar eller övar eller kommunicerar att Bibeln är relevant spelar det inte någon roll om våra egna liv inte lever upp till det Gud säger i Bibeln.”
(Ur The Adventure Begins, Terry Clutterham, Scripture Union 1996)

Det är en förmån att vara bibelkompis till en ung läsare! Det är någonting som får er att växa när ni gräver djupare i Bibelns budskap och hjälper barnet att förstå och tillämpa Bibeln i vardagen. ”Järn ger skärpa åt järn, människa åt människa” (Ords 27:17, B2000)

Tio tips

 1. Se till att hitta en regelbunden tid och en plats för era möten. Många barn är upptagna med många aktiviteter. Ta hänsyn till deras schema. Om du vet i förväg att du kommer att vara upptagen den avtalade tiden, berätta det för barnet och kom överens om en annan tid.
 2. Ge ärliga (åldersanpassade) svar hellre än ”perfekta” svar och var beredd att dela med dig av både dina misslyckanden och dina framgångar. Om du har svårt att komma på ett svar till en fråga är det okej att ge dig själv lite betänketid och säga att du ska återkomma med ett svar, eller se om ni kan komma fram till ett svar tillsammans.
 3. Engagera dig i barnet, fråga om vad som händer i hans/hennes liv och heja på dem under deras resa i tro, och dela med dig av dina egna erfarenheter av tron.
 4. Be regelbundet för barnet.
 5. Uppmuntra och bekräfta. Låt barnet veta att du ser fram emot era träffar.
 6. Upprätthåll en känsla av förväntan tillsammans med barnet på att ni ska läsa en speciell bok där ni kommer att få möta Gud. Försök hålla stämningen i en upptäcktsresa – ett sökande efter Gud på varje sida.
 7. Hjälp barnet att se hans/hennes eget liv som en del av Guds stora plan och hjälp honom/henne att se hur Gud har verkat i hans/hennes liv. Var alltid förberedd på att kunna dela berättelser från ditt eget liv som visar hur Gud verkar i våra liv.
 8. När det är möjligt, be barnet sätta ord på vad era upptäckter gör för skillnad i barnets liv. Vi kan inte styra över vad den skillnaden ska vara, men vi kan komma med förslag på olika områden i livet som kan påverkas.
 9. Vänta dig inte att varje samtal ska leda till dramatiska förändringar i barnets liv. Gud förväntar sig i Bibeln att vi växer och förändras, och vi ska inte underskatta ett barns förmåga att leva ett radikalt kristet liv, men förändring och utveckling tar oftast tid.
 10. Var öppen för att relationen med barnet kan fortsätta även efter att ni är klara med Resan genom Bibeln.

HUR FUNGERARRESAN GENOM BIBELN?

E100 (Essential 100) är ett bibelläsningsprogram för vuxna som fokuserar på 100 kärntexter ur Bibeln. Du kan läsa mer om E100 för dig själv eller din församling på e100challenge. För barn och ”deras” vuxna tar Resan genom Bibeln upp samma 100 berättelser ur Bibeln och presenterar dem på ett spännande och färgstarkt sätt.

Resan genom Bibeln för familjer

Resan genom Bibeln är tänk för barn och vuxna att använda tillsammans. En förälder eller någon annan familjemedlem är en självklar kandidat till rollen som bibelkompis och kan anta utmaningen tillsammans med ett eller flera barn. Eller varför inte ta Resan genom Bibeln som utgångspunkt för gemensam tid tillsammans Gud för hela familjen? Kan du införa tanken på en gemensam familjestund med Bibeln, kanske en gång i veckan, och gå igenom etapperna i Resan genom Bibeln? Om ni redan har en sådan stund tillsammans kan ni använda Resan genom Bibeln till att få en större känsla för Guds stora berättelse om sig och sitt folk.

Resan genom Bibeln för församlingar

Vuxna i församlingar runt om i världen antar E100-utmaningen utifrån 100 noga utvalda bibelavsnitt (50 från Gamla testamentet och 50 från Nya testamentet) som är valda för att ge deltagarna en bra översikt av Bibelns berättelse från 1 Moseboken till Johannes uppenbarelse. ”E” står för ”Essential” (essentiell/nödvändig) och avsnitten kan vara allt ifrån några verser till några kapitel. När allt fler har blivit inspirerade att möta Gud varje dag genom Bibeln har det väckt en efterfrågan på någonting liknande för barn att använda hemma eller i kyrkan.
Om din församling redan använder E100 är Resan genom Bibeln ett utmärkt sätt att hjälpa församlingens barn att vara med, där programmet kan anpassas efter åldern på de barn som deltar.

Resan genom Bibeln för kristna smågrupper (läger, klubbar för skolbarn, kristna skolgrupper mm)

Resan genom Bibeln passar utmärkt för barn och vuxna att använda tillsammans i grupper. Det kan vara i en församling där övriga använder E100, men Resan genom Bibeln fungerar även separat. Den kan användas i barngrupper i kyrkan och i skolan, på söndagar eller mitt i veckan, med vuxna ledare eller i grupper där barnen själva är ansvariga. Resan genom Bibeln kan användas på många olika sätt och i olika sammanhang, och fungerar både som undervisning direkt i gruppen eller som uppföljningsmaterial efteråt. Bibelkompisrollen kan fyllas både i faktiska möten och på distans där mentorsrelationen upprätthålls genom sms, chatt, telefonsamtal, brev och mejl.

Få ut det mesta av …

Bilderna i Resan genom Bibeln

Var och en av de 20 etapperna är illustrerad med en spännande färgillustration som visar de fem bibelberättelserna i avsnittet. Ge barnet ordentligt med tid och möjlighet att titta på bilden och upptäcka den på egen hand: det finns alltid mycket att se och utforska.
När ni tittar vidare kan du uppmuntra barnet att sätta ord på det ni ser genom att ställa frågor, såsom:

 • Vem är det på bilden?
 • Vad händer?
 • Kommer du ihåg vad som hade hänt före det här?
 • Kan du återberätta historien utifrån bilden?
 • Vad tror du kommer att hända sedan?
Din egen historia i Resan genom Bibeln

Väv in relevanta historier ur ditt eget liv medan du delar bibelberättelserna i Resan genom Bibeln med ditt barn. Det kan också vara berättelser om någon annan du känner eller om kända kristna personer, både från samtiden och från historien. Det är lätt hänt för barn (och kanske även för vuxna) att tänka på de bibliska berättelserna som någonting som hände för mycket länge sedan. Det kanske är spännande berättelser, men har de verkligen någonting att säga ”mig” – i dag?

Din personliga berättelse behöver inte vara jättedramatisk eller full av märkliga händelser. Dina berättelser om Guds närvaro i ditt eget och dina vänners vardagsliv kommer att ha ett stort inflytande på barnet, särskilt om du kan beskriva en händelse som påminner om bibelberättelsen (att förlora och återfinna, som kvinnan som letar efter sitt mynt, eller att behöva – och få – förlåtelse, som Petrus när han hade misslyckats, eller att stå inför en enorm utmaning och känna sig osäker, som Josua).

Din egen berättelser innefattar vad du själv har upptäckt när du har läst Bibeln. Kom ihåg att Gud kommer att tala till dig lika mycket som till barnet när ni antar den här utmaningen tillsammans. Var öppen för att höra Guds röst och för att dela med dig till barnet av de insikter du får, på ett sätt som passar barnets ålder.

Frågor och svar i Resan genom Bibeln

Ett av mina tidigaste bibelminnen är att jag kände mig orolig när jag hörde berättelser om Jesu födelse. Jag hade fått höra att herdarna var ute och vaktade sina får på en kulle under natten. Det var ett farligt jobb. Fåren kunde bli anfallna av vargar eller björnar – eller det kunde komma tjuvar och stjäla dem. Det var viktigt att herdarna var där. Men så sprang allihop iväg för att titta på barnet i krubban – hur gick det för fåren då?

I arbetet med Resan genom Bibeln har vi låtit barn ställa frågor om var och en av de 100 bibelberättelserna – och låtit dem fråga om precis det som de verkligen vill veta. Sedan har deras bibelkompisar (föräldrar, morföräldrar, syskon, ledare, vänner och andra) fått svara på frågorna.

Ann, en av dem som svarat, berättar om vad som hände när hon och hennes barnbarn Lewis läste om det förlorade fåret och det borttappade myntet.

”Jag sa till Lewis att vi skulle läsa en berättelse och sedan prata om den. Han satt bredvid mig och så läste vi. Hans första reaktion var: ’Vad konstigt!’ Jag blev överraskad över hans reaktion eftersom jag tyckte att berättelserna var ganska tydliga, så jag frågade vad det var han tyckte var ’konstigt’. Han svarade: ’Varför brydde hon sig så mycket om ett enda litet mynt?’ För honom är ju mynt någonting som inte har något särskilt stort värde. Det blev tydligt för mig att Lewis inte hade några bakgrundskunskaper om Bibeln. Med hans kommentar som utgångspunkt berättade jag om att de där mynten kunde vara de enda kvinnan ägde och att det inte fanns någon bank där man kunde hämta fler. Det öppnade berättelsen för honom och han förstod berättelsens budskap och kunde också koppla ihop den till liknelsen om det förlorade fåret. Han förstod liknelsen om det förlorade fåret eftersom han bodde p landet och visste hur viktigt det är att ta hand om sin boskap.

Sedan frågade jag om det fanns ytterligare något som han ville säga om berättelsen. Han sa att han inte visste vad ’omvänder sig’ betyder. Jag förklarade det för honom, och tog tillfället att förklara ordet ’syndare’ också trots att han inte hade frågat.

Då drog han en lång förklaring där han kopplade ’att synda’ till att vara förlorad och att ’säga förlåt’ till att bli återfunnen. Jag ville inte att han skulle tro att det bara är ett av hundra får (eller människor) som syndar, så jag frågade om han trodde att de andra fåren kanske också kunde göra dumma saker. Då sa han, fortfarande om får, att de nog turades om att gå iväg och bli återfunna.

Jag ville uppmärksamma honom på ’glädjen i himlen’ så jag avslutade med att berätta att Gud blir glad när vi säger förlåt och låter oss börja om igen. Han svarade genom att koppla till herden och fåren och sa: ’Det är bra att Gud hittar en.’ ”

Lewis och Anns samtal hörde till Etapp 12 i berättelsen ”Förlorad och återfunnen”. Och det finns fler frågor och svar ur verkliga livet i boken. Titta gärna på dem tillsammans med barnet. Kanske skulle du – eller barnet – svara annorlunda? Kanske frågar du och barnet olika frågor?

Avslutningen av varje etapp

Det finns ingen given tidsram för hur mans ska arbeta med varje etapp i Resan genom Bibeln. Man kan arbeta igenom en hel etapp i ett svep, eller man kan låta det ta flera dagar eller rentav veckor. Oavsett hur man väljer att ta sig an utmaningen kan det vara givande att avsluta varje etapp med en liten stunds reflektion över vad man har upptäckt – och vad som är kvar att utforska.
För att hjälpa till med detta finns ett enkelt utvärderingsformulär att skriva ut, som kan användas hur många gånger som helst. Det finns på den engelska sidan under ”downloads”. Ni kan skriva ut ett papper åt var och en eller ett gemensamt att diskutera utifrån.
Varje gång får ni svara på:
En ny sak som jag har upptäckt: det uppmuntrar det barn som redan känner till Bibeln att gräva djupare, samtidigt som ett barn som möter Bibeln för första gången får tillfälle att repetera det man lärt sig.
En sak jag som jag har lärt mig tidigare och som den här berättelsen påminde mig om: detta hjälper barnet att värdera sin kunskap – det är spännande att upptäcka att man redan kan en del om Bibeln eller lite om hurdan Gud är eller om hur vi ska leva som kristna.
En fråga eller någonting intressant som är kopplat till det här bibelavsnittet: det här måste inte besvaras eller bli löst just nu. Både bibelkompisen och barnet kan ta med sig frågan och fundera över den, kanske leta mer fakta eller be över den. Ni kan också välja att återkoppla till den längre fram eller knyta an till någon annan bibelberättelse ur Resan genom Bibeln som kanske hjälper er att förstå svaret.
Frågorna är desamma varje gång. De är formulerade för att hjälpa er att tänka på vad ni just har gjort och vad Gud vill säga till er. Genom att göra det regelbundet, i slutet av varje etapp om 5 berättelser, kommer ni att bygga upp en dokumentation över de upptäckter ni har gjort, samtidigt som ni bekräftar och fördjupar era bibelkunskaper.

HUR KAN JAG SKAPA EN REGELBUNDEN ”BIBELTID”?

Uppmuntra barnet att ge Gud den bästa delen av sin dag, eller den bästa delen av veckan – en stund då man är som mest vaken och alert och fri från det som stör. Det kanske är innan man ska sova, direkt efter kvällsmaten (i stället för att se på tv) eller att stiga upp tidigare på morgonen (och gå och lägga sig tidigare så att man orkar).
Var ärlig och dela med dig av egna erfarenheter om att läsa Bibeln regelbundet och hur du gör just nu. Det är viktigt att vara ärlig – man ska inte ge ett falskt intryck. Uppmuntra barnet att be, även om det blir kort, både före och efter bibelläsningen. Poängtera att en bra stund med Bibeln oftast kommer att leda dem in i bön.

HUR KAN JAG FÖRSTÅ BIBELN BÄTTRE?

Det finns en positiv bieffekt av att vara bibelkopis, och det är att Gud kommer att tala till dig genom sitt Ord lika mycket som han talar till barnet. Håll utkik efter de tillfällena och gör det mesta av dem genom att:
Be den heliga Anden att öppna ditt hjärta och sinne för vad Gud vill säga till dig genom bibelordet
Dela med dig av det du lär dig till andra kristna – och lär av dem så att vi alla tillsammans lär oss mer av vad Gud vill säga till oss
Se Bibeln som en stor berättelse om hur Gud agerar i sin värld – en berättelse som hjälper os att se vad Gud vill att vi ska göra i våra egna liv
Stämma av att vår bibeltolkning av den del vi tittar på är i samklang med det som den första publiken eller de första åhörarna uppfattade genom att ställa frågor såsom:

 • Vilka vanor och kulturer gällde på den tiden?
 • Vilken genre tillhör texten? – poesi, dröm, historisk skildring, osv.
 • Var i Bibelns stora berättelse hör den hemma?

Lita på Bibeln och låt den korrigera vår uppfattning
Få sn på hur våra egna erfarenheter, vår kultur och vår livsåskådning påverkar vår bbeltolkning
Lyssna noga till hur kristna från andra kulturer eller med andra erfarenheter uppfattar texten och stämma av det mot Bibelns huvudbudskap
Tillåta Bibeln att påverka vårt liv vartefter du upptäcker mer och omsätter det i praktiken
Använda Bibeln för att finna svar på våra egna stora frågor o tro såsom:

 • Vem var och är Jesus?
 • Varför kom han till jorden och bodde tillsammans med människor?
 • Varför dog och uppstod han?
 • ar är han nu?
 • Vad kommer att hända när han kommer tillbaka?

Ta emot Bibeln som ett kärleksbrev från Gud som leder oss till att älska Gud och varandra
Så kasta dig in idet med Guds hjälp – och ha så roligt!

HUR KAN JAG HJÄLPA ETT BARN ATT FÖRSTÅ BIBELN BÄTTRE?

Terry Clutterham, Director of Ministry Delivery for Scripture Union (England and Wales)
delar med sig av det här enkla sättet att läsa Bibeln tillsammans.
”Tacka Gud tillsammans för Bibeln och för att han är där tillsammans md er för att hjälpa er att uppskatta den och lära er av den. (Det hjälper er att bygga upp en känsla av förväntan.)
Läs bibelverserna med inlevelse – högt eller tyst, med varierat röstläge eller genom dramatisering, genom att använda fantasin eller genom att föreslå saker att hålla utkik efter med bilder eller symboler att fokusera på.
Låt tankar, känslor och handlingar hjälpa er att komma underfund med vad verserna handlar om. Lyssna på de tankar barnet har. Använd förslag och idéer ur Resan genom Bibeln. Gör egna iakttagelser. Försök svara på de stora frågorna om Gud:
Vad säger det här bibelstycket om vem Gud är, direkt genom orden eller indikret genom det han gör eller säger?
Hurdan är Gud i det här avsnittet?
Vad har han gjort? Eller vad gör han nu? Eller vad kommer han att göra?
Vad vill Gud?
Vad vill Gud inte?
Hur kan det vara att leva tillsammans med denne Gud?
Berätta för varandra hur verserna berör er, vad ni tänker, vad ni har gjort utifrån det de säger, om de har påverkat hur ni ser på någonting, om de påminner om någonting annat i Bibeln eller i era egna liv, om de påminner om hur Jesus får allt att bli begripligt.
Be tillsammans över det ni har upptäckt och ge era svar till Gud på ett sätt som blir till hjälp för barnet, genom att se vad Gud vill säga, vilka vi är och hurdana vi är. Försök svara på frågan: ”Vad vill vi säga till Gud utifrån det här?”
(Ur The Adventure Begins, Scipture Union 1996)

HUR VET JAG VAD SOM ÄR RÄTT SVAR?

Christine Wright, frilansande författare, bibellärare och mormor, berättar om hur man kan känna sig trygg med att svara på barnens frågor.

Hur man frågar bra frågor

Det är alldeles för lätt för vuxna att trilla i kontrolldiket och börja tala om för barnen vad de ska göra och hur de ska göra det, och sedan ställa frågor för att få veta om det har blivit gjort. Ställ in rätt läge när du är tillsammans med de barn du träffar, hemma eller någon annanstans. Hur mycket av det du säger handlar om att styra barnen och hur mycket är samtal? Om vi upptäcker att vi alltför ofta har kontrolläget på behöver vi lära oss hur man för ett samtal. Vi behöver förändra våra frågor så att vi hamnar på samma nivå som barnen snarare än att styra vad de ska göra.
Lyssna noga till hur andra människor ställer frågor. Det bästa sättet att få andra att prata är att använda ”öppna” fårog. Till exempel är frågan ”Gillade du den här Bibelberättelsen?” stängd eftersom den leder till ett av endast två möjliga svar, ja eller nej. ”Vad gillade du i den här berättelsen?” är mer öppen eftersom det finns flera möjliga svar och barnet kan ge ett mer informativt svar.
Genom att ställa öppna frågor får vi kanske inte de svar vi vill ha eller ens någonting som vi ser som ”rätt” svar. Men det är inte heller poängen. Att upptäcka och lära sig saker är mer än att kunna ge ”rätt” svar. Det handlar om att börja tänka själv. Det öppnar möjligheten att förundras över saker medan vi växer upp, till exempel:

 • Undra vem Gud är
 • Undra vilka vi är
 • Undra varför allt är som det är
 • Undra över hur stor Gud är
 • Undra hur vi ska be
 • Undra över lidande

Att ställa bra frågor är en konst – men den går att lära sig! Det är lätt att låta ett samtal om Bibeln bli till en utfrågning, men genom att variera frågorna är det möjligt att ändå hålla samtalet vid liv och utforska olika idéer och möjligheter.

Hur man svarar på omöjliga frågor

Vad händer om barnet ställer en fråga som du inte kan svara på? Det är någonting som många vuxna är rädda för. Ofta frågar barnen saker som inte har några enkla svar – och
Ibland vet vi helt enkelt inte svaret! Ett ärligt ”jag vet inte” är bättre än ett långt svar som ändå inte säger någonting (som vi alla vet utifrån våra egna erfarenheter av att ställa frågor). Ett ärligt svar öppnar också möjligheten för barnet att fråga någon annan och att fortsätta fråga och fundera kring sin undran.
Kanske har vi en föreställning om en ”lärare” som vet allt och känner att vi sviker barnen och skämmer ut oss själva om vi inte kan svara på allt. Om tänker så har vi fortfarande en föreställning om ”rätt” eller ”fel” svar. Det var kanske så vi själva fick lära oss den kristna tron, men det finns andra sätt att odla barnens tro på. Barn kommer att ställa frågor, men vi behöver inte kunna svara på allt. Ibland behöver vi faktiskt inte svara alls.
Så, vad säger vi? Det hjälper om man vet vad barnet tänker på och vad som fick honom/henne att ställa frågan. Vi kan fråga: ”Det är en bra fråga. Vad tror du själv?” På så sätt kommer barnet att berätta någonting om sina egna tanker, vilket hjälper dig att förstå vad hon/han ville ha svar på. De flesta barn nöjer sig med sina egna svar, och om det är så ska vi respektera deras egna insikter och lita på att de kommer att växa vidare och forma och omforma sin förståelse vartefter de mognar.
När vi svarar på frågor måste vi vara noga med att bara säga just det som stillar deras nyfikenhet. Ett svar som ger mer information än barnet egentligen vill ha kan göra att de inte vill fråga igen!

”Jag vet inte”

Det kommer att finnas tillfällen då du helt enkelt inte vet svaret på en fråga men du vet att det finns ett svar någonstans. Ett sätt att hantera det på är att säga ”Jag vet inte, men jag ska ta reda på det och berätta det nästa gång vi ses.” Om du lovar det måste du se till att du fullföljer det och svarar barnet nästa gång. Det visar barnet att du tar frågan på allvar och att du är pålitlig: du gör det du säger att du ska göra.
Men det är ännu bättre att säga: ”Jag vet inte. Ska vi försöka ta reda på det tillsammans?” Att ta reda på svaret kan innebära att titta i en bibelkommentar, att gå till biblioteket, att söka på internet, att fråga någon som kanske vet – eller att kolla i Resan genom Bibeln. Det kanske visar sig att ni trots allt inte hittar svaret. Men att försöka göra det tillsammans gör så mycket mer än att bara svara på en fråga: det visar barnet hur man tar reda på saker så att barnet kan göra det själva, det visar att det är okej att fråga och att frågan tas på allvar, det ger både barnet och dig ny kunskap och fördjupar er förståelse, och det hjälper till att bygga relationen mellan er.

En bön för ditt barn

”Jag ber att (namn) ska vara ivrig att höra och svara på ditt Ord, inte av tvång utan av fri vilja.
Hjälp (namn) att vara säker på att oavsett vilken bibeltext vi utforskar så finns det något där som du, Herre, vill att (namn) ska veta. Orden kommer inte att visa sig falska utan bära på den sanning på vilken (namn) tryggt kan bygga hela sitt liv.
Herre, hjälp mig att hantera ditt ord tillsammans med (namn) på ett sådant sätt att hon/han kommer att längta efter att höra det och bli formad av de tankar som är dina tankar, så att (namn) aldrig växer ifrån ditt Ord utan alltid växer i det alltmer.”