Medlem

Som medlem i ideella föreningen Bibeln idag räknas den som tecknat eller mottagit enskild prenumeration för den tryckta utgåvan av Bibeln idag för eget bruk, såvida vederbörande ej uttrycker önskan om motsatsen. En prenumeration ger ett medlemskap även om prenumerationen delas av flera. Det går också att bli medlem utan att prenumerera på den tryckta utgåvan av Bibeln idag.

Medlemsavgiften bestäms av årsmötet.

Varje medlem har en röst på årsmötet.