Timotheos och Titus var två av Paulus närmsta medarbetare. De var med honom på många av hans resor och såg hur han kämpade och slet för församlingarna och för evangeliet. Nu står de på egna ben, utsända till Efesos (Timotheos) och Kreta (Titus) och står inför utmaningar varje församlingsledare, och församlingsmedlem, nog kan relatera till – alltifrån praktiska och ekonomiska bekymmer som ska ordnas upp, till medlemmar som uppför sig illa, liksom medlemmar med lite märkliga teologiska läroidéer som orsakat förvirring och oro. Det är inte konstigt att man ibland kallar breven till Timotheos och Titus för just ”Pastoralbreven”. Det kan dock låta lite avskräckande för en del, för då kanske breven bara är riktade till pastorer eller präster och är därmed inte så relevanta för oss ”vanliga” människor – eller?

Lätt tänkt, men ändå inte helt rätt. För dessa brev är minst lika relevanta för den som trivs bäst längst bak i kyrkan, som för den som står framme på estraden. Pastoralbreven är brev som visar att evangeliet och kunskapen om Gud är en förvandlande kraft, och att denna förvandling är som mest synlig i vardagen, i vår karaktär och i hur vi behandlar vår nästa.

I dessa personliga brev ställs vi alltså inför varierande frågor och ämnen som både utmanar och uppmuntrar. De får oss att reflektera över hur det ser ut att leva som Guds folk, kallade till att leva ut hans rike i den här världen. Hur reflekteras det till exempel i vår syn på ledare och ledarskap eller pengar och konsumtion? Eller i hur vi beter oss mot varandra? Hur ser det ut när lära och liv hålls ihop? I Andra Timotheosbrevet framträder dessutom ett tema som för Paulus inte bara kännetecknar hans eget liv, utan hela evangeliet – nämligen lidande. Och i detta brev får vi också ett befriande perspektiv på vad det är att få vara delaktig i Guds plan för världen.

Ja, ni märker ju. Pastoralbreven är fulladdade med guldkorn redo att bli funna. Inom judisk tolkningstradition säger man ibland att om man stöter på något i Skriften som verkar konstigt på något sätt, så är det Guds sätt att säga att det är just där du ska gräva djupare. Min förhoppning och bön är att En guide till Första och Andra Timotheosbrevet och Titusbrevet ska få vara just det – en guide som får hjälpa dig att upptäcka detaljer och rikedomar som man annars lätt att gå förbi, och att detta får bidra till en fördjupad förståelse inte bara om breven, utan även om Guds ärende med oss.

Victoria Vasquez, författare till En guide till 1 & 2 Timotheosbrevet och Titusbrevet

Beställ boken eller läs ett provkapitel här.