Från och med slutet av februari så byter Bibeln idag adress. Vi går ifrån vår Box-adress och vår nya adress är:

Bangårdsgatan 4 A
753 20 Uppsala