Vilken hashtag ska jag använda när jag delar ett bibelord?

Ibland kan vi höra i medier hur ett ämne ”trendar” i sociala medier. Rörelser som den arabiska våren och Metoo fick ta fart gIbland kan vi höra om hur ett ämne ”trendar” i sociala medier. Rörelser som den arabiska våren och Metoo fick ta fart genom spridningen i sociala medier. Basen för all sådan spridning är användningen av hashtaggar. Användningen gör att andra användare kan hitta inlägg som relaterar till varandra. Det som händer när en ”tag trendar” är att många använder den, och då blir det en snöbollseffekt där fler och fler upptäcker och använder den och därmed ansluter till diskussionen.

Vad är en hashtag?

Hashtags är ett sätt att sortera inlägg på sociala medier efter olika ämnen. Det började på Twitter men används på de flesta sociala medier som Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Pinterest, osv. En hashtag skrivs med tecknet “#” följt av ett nyckelord.

Exempel är #bibel, #inspiration, #bibelord, #bergspredikan, #denGylleneRegeln, #matt5v1, #matthew5verse1to2 osv.

Bibeln då?

Det luriga med hashtags är att de måste vara exakta för att fungera. Om två personer skriver olika taggar så ser de inte varandras inlägg. Vad gäller samtalet om Bibeln i sociala medier så har det länge varit så att användare har försökt tagga bibelord för att kunna samtala om böcker, kapitel och verser men inte hittat varandra eftersom taggarna skrivits på olika sätt. Enighet har saknats.

Nu vill vi ändra på det för att samtalet om Bibeln och dess texter ska kunna få tydligare spridning och sökbarhet i sociala medier. Tillsammans föreslår vi därför att vi börjar använda en och samma standard för taggning när vi delar bibelord på svenska.

Det finns begränsningar för vilka tecken en hashtag kan innehålla. Till exempel får mellanslag och bindestreck inte användas. Taggarna skiljer inte mellan versaler och gemener, men det kan användas för att göra taggar lättare att läsa. Därför lanserar vi nu en standard som använder sig av bibelbok följt direkt av kapitelnummer. Vill man också ha en vers så skrivs den “v” följt av versnummer. Vill man ange ett versintervall separeras siffrorna av understreck “_”, till exempel #1mos1 eller #joh3v16_17. Hela listan hittar du på våra hemsidor.

Vem vet, inför påsk eller jul kanske högtidernas texter skulle kunna trenda på Twitter eller Instagram? Så låt oss till exempel dela #luk24v6 på påskdagen 2022 och hälsa alla svenskar glad påsk!

Anders Göranzon (Bibelsällskapet), Brane Kalcevic (Institutet för Bibelöversättning), Carina Öberg (WalkingBible), Christina Johansson (Goda nyheter), Mats-Jan Söderberg (Folk&Språk), Olof Brandt (Bibeln idag), Olof Edsinger (SEA), Tony Larsdal (Folkbibeln) och Jonas Bergsten (Kärnbibeln).

Lista med alla taggar

Gamla Testamentet

BokHashtag (sv)Hashtag (en)Exempel
Första Moseboken#1mos#gen, #genesis1mos1v1gen1v1
Andra Moseboken#2mos#ex, #exodus#2mos3v14#exodus3v14
Tredje Moseboken#3mos#lev 
Fjärde Moseboken#4mos#num, #numbers 
Femte Moseboken#5mos#deut 
Josua#jos#josh 
Domarboken#dom#judg 
Rut#rut#ruth 
Första Samuel#1sam#1sam 
Andra Samuel#2sam#2sam 
Första Kungaboken#1kung#1king 
Andra Kungaboken#2kung#2king 
Första Krönikeboken#1Krön#1chron 
Andra Krönikeboken#2krön#2chron 
Esra#esra#ezra 
Nehemja”, “Ester#neh#neh 
Jobs bok#job#job 
Psaltaren#ps#ps, #psalm 
Ordspråksboken#ords#prov 
Predikaren#pred#ecc, #eccles 
Höga Visan#högav#song 
Jesaja#jes#isa 
Jeremia#jer#jer 
Klagovisorna#klag#lam 
Hesekiel#hes#ezek 
Daniels bok#dan#dan 
Hosea#hos#hos 
Joel#joel#joel 
Amos#amos#amos 
Obadja#ob#obad 
Jona#jona#jonah, #jon 
Mika#mika#mic, #micah 
Nahum#nah#nah 
Habackuk#hab#hab 
Sefanja#sef#zeph 
Haggai#hagg#hag 
Sakarja#sak#zech 
Malaki#mal#mal 

Apokryferna

BokHashtag (sv)  
Tobit#tob  
Judit#judit  
Ester enligt den grekiska texten#estgr  
Första Mackabeerboken#1mack  
Andra Mackabeerboken#2mack  
Salomos vishet#vish  
Jesus Syraks vishet#syr  
Baruk#bar  
Jeremias brev#jerbr  
Tillägg till Daniel#tilldan  
Manasses bön#man  

Nya Testamnentet

BokHashtag (sv)Hashtag (en)Exempel
Matteusevangeliet#matt#matt#matt5v16
Markusevangeliet#mark#mark 
Lukasevangeliet#luk#luke 
Johannesevangeliet#joh#john 
Apostlagärningarna#apg#acts 
Romarbrevet#rom#rom 
Första Korintierbrevet#1kor#1cor 
Andra Korintierbrevet#2kor#2cor 
Galaterbrevet#gal#gal 
Efesierbrevet#ef#eph 
Filipperbrevet#fil#phil#fil1v6
Kolosserbrevet#kol#col 
Första Thessalonikerbrevet#1thess#1thess 
Andra Thessalonikerbrevet#2thess#2thess 
Första Timoteusbrevet#1tim#1tim 
Andra Timoteusbrevet#2tim#2tim 
Titusbrevet#1tit#1tit 
Filemonbrevet#filem#philem 
Hebreerbrevet#heb#heb 
Jakobsbrevet#jak#james 
Första Petrusbrevet#1pet#1pet 
Andra Petrusbrevet#2pet#2pet 
Första Johannesbrevet#1joh#1joh 
Andra Johannesbrevet#2joh#2joh 
Tredje Johannesbrevet#3joh#3joh 
Judasbrevet#jud#jude 
Uppenbarelseboken#upp#rev#upp3v20#rev3v20