Scripture Union

Bibeln idag är ansluten till Scripture Union, en evangelisk och ekumenisk rörelse som uppstod i Storbritannien under senare delen av 1800-talet. Rörelsen vill alltid arbeta tillsammans med de lokala kyrkorna och är sedan länge allmänt accepterad i stora delar av världen. Nu finns den representerad i ca 130 länder.

Scripture Union har för närvarande sitt administrativa centrum i Australien. Medarbetare på olika nivåer får ansluta sig till rörelsens Aims, Belief & Working principles, som anger den gemensamma grundinriktningen. De nationella rörelserna har sedan stort självbestämmande och utformar arbetet efter sina lokala och kulturella förutsättningar.

I många länder bedriver Scripture Union en omfattande verksamhet bland barn och ungdomar, medan andra, till exempel de nordiska rörelserna, koncentrerar sig på bibelarbete. Inom båda verksamhetsgrenarna har Scripture Union utvecklat en ledande roll bland internationella kristna rörelser.

Organisatoriskt är Scripture Union indelat i sju regioner. Den svenska föreningen Bibeln idag tillhör Europe Region.
Bibelanvändare i alla länder – förena er!

Scripture Union utger läsplaner och andra hjälpmedel för bibelanvändning på över hundra språk. Den bibelläsningsplan som Bibeln idag följer används i ett okänt antal länder. Kommentarerna över varje dags text är olika i varje land (länder med samma språk samarbetar ofta, i flera länder används flera språk).