Styrelsen

Ray Baker
Nils Eckerdal, kassör
Magnus Wingård, ordförande
Lars-Göran Ragnarsson
Kristina Hellquist
Josefin Andersen

Ersättare

  1. Jonas Nordén
  2. Hans Lindholm
  3. Carolina Svavar