Trosgrundval

Som en del av den världsvida Scripture Union-familjen ansluter vi oss till och bekänner den kristna trons historiska sanningar. Dessa sanningar omfattar:

Gud och mänskligheten

Vi hävdar att Herren Gud är en,
Fader, Son och helig Ande, och att han genomför vad han suveränt har beslutat – i skapelsen, uppenbarelsen, förlossningen, domen och sitt rikes tillkommelse – genom att kalla ut från världen ett folk som är förenat med honom själv och med varandra i kärlek.

Vi bekänner att även om Gud har skapat oss
till sin avbild, gett oss värdighet och värde och satt oss i stånd till att ge vårt gensvar till honom, är vi nu också medlemmar av ett fallet släkte, vi har syndat och står utan berömmelse inför honom.

Vi tror att Fadern
har visat oss sin heliga kärlek genom att utge Jesus Kristus, sin enfödde Son, för oss, trots att vi på grund av vår synd och skuld borde ha kommit under hans vrede och dom, har visat sin nåd genom att låta syndare komma i rätt förhållande till honom när de tror på hans Son.

Vi bekänner Jesus Kristus
som Herre och Gud,

som sann människa, född av jungfru Maria,
som tjänare, utan synd, full av nåd och sanning,
som ende medlare och frälsare, som dog på korset i vårt ställe, representerar oss inför Gud och löser oss från syndens makt, skuld och dom,
som segerherre över Satan och hans makter, som uppstod från de döda med en förhärligad kropp, blev upptagen för att vara hos sin Far och en dag personligen
skall komma tillbaka i härlighet till att döma och till att upprätta sitt rike.

Vi tror på den heliga Anden
som överbevisar världen om skuld på grund av synd, om rättfärdighet och dom,
som gör Kristi död gällande för syndare, förklarar att de må vända om till Kristus i ånger och leder dem till tro på Herren Jesus Kristus,
som genom den nya födelsen ger oss del i Jesu uppståndelseliv,
som lever i alla troende, upplyser deras tankar så att de förstår den heliga skrifts sanningar, frambringar i dem sin frukt, ger dem sina gåvor och ger dem kraft till att vara vittnen i världen.

Den heliga skrift

Vi tror att Gamla och Nya Testamentets skrifter
är inspirerade av Gud, genom att de som skrev förmedlade ett budskap från Gud så som den heliga Anden ingav dem,
de är därför helt pålitliga i allt vad de hävdar och är vår högsta auktoritet när det gäller tro och liv.

Kyrkan och dess uppdrag

Vi menar att kyrkan

är Kristi kropp, hålls samman och växer till i honom, både som en gemenskap över hela världen och i den lokala församlingen där de troende samlas.

Vi bekänner Kristi uppdrag
att vi skall älska vår nästa, som leder till tjänst för kyrkan och samhället,
att vi skall försöka att försona alla med Gud och deras medmänniskor,
att vi skall förkunna frihet från all form av förtryck,
att vi skall sprida Kristi rättfärdighet i en orättfärdig värld
… till dess han kommer åter.