Bibeln idag har sedan många år tillbaka drivit två appar där du som bibelläsare kunnat ta del av Bibeln idags läsplan men också många andra bibelläsningsplaner. Nu under hösten 2023 kommer vi dessvärre bli tvungna att stänga ner både appen Bibeln idag och Bibelstund. Det är på grund av två olika anledningar som jag går in på nedan.

Bibeln idag

Vår enklare app, som heter Bibeln idag, har funnits sedan 2013 och erbjuder bibelläsningsplanen Bibeln idag för Apple och Android. Den har fungerat väl under alla dessa år men har på senare år fått några småfel som vi önskade fixa. Vi fick då beskedet från app-butikerna att appen är för “enkel” i dagens app-värld och inte kunde godkännas. Apple rekommenderade helt enkelt att vi skulle göra en ebok av den och sälja den. Vi har alltså hamnat i situationen att appen behöver uppdateras men inte får uppdateras. Därmed tvingas vi lägga ner själva appen.

Lösning för dig som användare

För dig som vill fortsätta använda Bibeln idag digitalt så kommer vi driva hemsidan plan.bibelnidag.org vidare under en period. Så du kan alltså avinstallera appen och spara hemsidesadressen som bokmärken i din telefon.


Bibelstund

Appen Bibelstund lanserades 2015 och är vårt största digitala projekt någonsin. Den var ett samarbete med flera europeiska länder och drevs tillsammans med vår systerrörelse i Danmark. Sedan lanseringen har den hjälpt tusentals svenskar med sin bibelläsning samtidigt som den har ganska höga årliga kostnader för drift. 2022 kom vi fram till en punkt där vi var tvungna att nyinvestera i appen för att kunna driva den vidare och, för att göra en lång historia kort, så finns helt enkelt inte de pengarna. Appen har aldrig riktigt burit sina kostnader genom de gåvor som kommit in men eftersom många användare varit yngre har vi ansett att det legat inom Bibeln idags vision att driva den vidare. När vi nu stod inför kostnader på flera hundratusen för att driva appen vidare blev vi dock tvungna att ta det smärtsamma beslutet att lägga ner appen.

Vi kommer i och med nedläggningen även att radera de användaruppgifter som finns sparade för konton.

Lösning för dig som användare

För dig som vill fortsätta använda Bibeln idag digitalt så kommer vi driva hemsidan plan.bibelnidag.org vidare under en period. Så du kan alltså avinstallera appen och spara hemsidesadressen som bokmärken i din telefon.

För dig som använde appen för bibelstudier med vänner eller för att läsa andra bibelläsningsplaner så är troligen YouVersions bibelapp den bästa vägen just nu.


När sker själva nedläggningen?

Det enkla svaret är att det sker när vi tvingas till det av uppdateringar hos Apple och Android. Men sannolikt så försvinner båda apparna under hösten 2023.

Tack

Vi vill med detta också tacka alla er som varit med och gjort denna satsning möjlig!

  • Ni som bidragit med material
  • Skribenter som skrivit kommentarer till bibeltexter
  • Givare som bidragit till drift och utveckling
  • Alla användare som fått hjälp i sin bibelläsning genom appen

Den digitala framtiden hos Bibeln idag då?

Vi vill fortsatt ge ut bibelläsningsmaterial digitalt, både för att många kunder önskar det och för att kunna nå nya läsargrupper. Vi är därför i samtal med både våra internationella kollegor, andra svenska aktörer och svenska utvecklare för att se vad vårt nästa steg skulle kunna bli.

Först ska vi dock analysera vilka behov som faktiskt finns och se över vad som är den bästa användningen av de pengar som våra givare anförtror oss. Vi ska se hur vi kan skapa digitalt material som (i enlighet med vår vision) hjälper varje kristen att leva i en växande, personlig relation till Gud genom Bibel och bön. Vad behövs 2024 för digitala bibelläsare i Sverige?

Har du några tankar angående det som jag skrivit här så tveka inte att höra av dig till .

Vill du ge en gåva för framtiden?

Vill du vara med och stötta framtidens digitala bibelengagemang kan du alltid ge en gåva via Swish eller Plusgirot.

Olof Brandt, generalsekreterare Bibeln idag